pc-960x90-1
区号查询 > 江西区号 > 庐山区号

庐山长途电话邮编:0792

行政区:江西  庐山

庐山邮编:332900

说明:江西省庐山市国内长途电话区号是0792,外省朋友拨打电话需在前面加拨0571,江西省庐山市朋友拨打本地号码无需在号码前加庐山区号0792。

别称:庐山电话区号,江西庐山区号。

江西区号查询

pc-500x200-1